به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،’ مریم رزازان’ پژوهشگر این طرح، در مورد کاربرد کامپوزیت ها یا مواد ترکیبی در صنایع مختلف گفت: کامپوزیت ها بر مبنای پلیمر، سرامیک و فلز هستند و برای رسیدن به خواص مورد نظر و با توجه به نوع کاربرد با مواد مختلفی به عنوان تقویت کننده ترکیب می شوند.وی افزود: یکی از موادی که مورد توجه پژوهشگران واقع شده استفاده از تقویت کننده’ پرک شیشه’ یا ذرات بسیار ریز شیشه در اپوکسی است که در این پژوهش این دو ماده با مقادیر مختلف ترکیب و پس از پخت، نانوکامپوزیت اپوکسی-پرک شیشه با مقاومت عالی در برابر آب به دست آمد.در صنایع مختلف گفت: کامپوزیت ها بر مبنای پلیمر، سرامیک و فلز هستند و برای رسیدن به خواص مورد نظر و با توجه به نوع کاربرد با مواد مختلفی به عنوان تقویت کننده ترکیب می شوند.این پژوهشگر یادآور شد: در مرحله بعدی این تحقیق افزایش مقاومت این کامپوزیت با استفاده از پرتودهی مورد توجه قرار گرفت. از این رو نمونه های ساخته شده برای ایجاد پیوند عرضی در پلیمر و افزایش مقاومت به محل دستگاه رودوترون یزد برده و پرتودهی شد.وی افزود: نتایج حاصل از پرتودهی نشانگر افزایش مطلوب و موفق مقاومت کامپوزیت بود. مقاومت کامپوزیت اپوکسی-پرک شیشه پرتودهی شده با دستگاه مقاومت سنج بررسی و سطح آن با استفاده از میکروسکوپ SEM بررسی شد.


این نانوکامپوزیت در صنایع دریایی، مخازن حمل و نگه داری مواد شیمیایی و صنایع پوشش دهی و مقاوم سازی در برابر خوردگی کاربرد
گسترده ای دارد.

این تحقیق در قالب رساله کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای و در گرایش کاربرد پرتوها زیر نظر دو نفر از اساتید دانشگاه امیرکبیر و با عنوان ‘بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت اپوکسی-پرک شیشه پرتودهی شده تحت باریکه الکترونهای MeV 10′ انجام شده است.